• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม

Office of Provincial Commercial Affairs Nakhonphanom

ผลการดำเนินงาน

10803 ยอดเข้าชม

พาณิชย์จังหวัดนครพนม ประชุมพาณิชย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ พาณิชย์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางสาวธนิตา อาจชารี10

6 ก.ค. 2565 8

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดให้บริการยื่นหนังสือแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนต่อนายทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดให้บริการยื่นหนังสือแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนต่อนายทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ (DBD e-Registration) สำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจำกัดทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายให้แก่นิติบุคคลในการยื่นคำขอ ตั้งแต่วันที่ 410

6 ก.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จังหวัดนครพนม ออกตรวจติดตามราคาจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

    วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ พาณิชย์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ออกตรวจติดตามราคาจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว10

5 ก.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จังหวัดนครพนม ประชุมการขี้แจงการดำเนินโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1)

    วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ พาณิชย์จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมการขี้แจงการคำเนินโครงการพาณิชย์...ลดราคา10

5 ก.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จังหวัดนครพนม ประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนาจังหวัดนครพนม ปี 2566 - 2570

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ พาณิชย์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายธิติศักดิ์10

5 ก.ค. 2565 5

อ่านเพิ่มเติม