• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม

Office of Provincial Commercial Affairs Nakhonphanom

บริการออนไลน์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

Facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Inbox สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Line สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาวะการค้าชายแดน ไทย-สปป.ลาว

ภาวะการค้าชายแดน ไทย-สปป.ลาว

 

ภาวะการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว  ด้านจังหวัดนครพนม ประจำปี 2561

1.มกราคม 2561      2.กุมภาพันธ์ 2561     3.มีนาคม 2561      4.เมษายน 2561      5.พฤษภาคม 2561      6.มิถุนายน 2561

7.กรกฎาคม 2561    8.สิงหาคม 2561       9.กันยายน 2561   10.ตุลาคม 2561     11.พฤศจิกายน 2561    12.ธันวาคม 2561

ภาวะการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว  ด้านจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562

1.มกราคม 2562      2.กุมภาพันธ์ 2562     3.มีนาคม 2562      4.เมษายน 2562      5.พฤษภาคม 2562      6.มิถุนายน 2562

7.กรกฎาคม 2562    8.สิงหาคม 2562       9.กันยายน 2562   10.ตุลาคม 2562     11.พฤศจิกายน 2562    12.ธันวาคม 2562
 

ภาวะการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว  ด้านจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563

1.มกราคม 2563      2.กุมภาพันธ์ 2563     3.มีนาคม 2563      4.เมษายน 2563   5.พฤษภาคม 2563     6.มิถุนายน 2563   
7.กรกฎาคม 2563   8.สิงหาคม 2563    9.กันยายน 2563    10ตุลาคม 2563   11.พฤศจิกายน 2563    12.ธันวาคม 2563

ภาวะการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว  ด้านจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563
1 มการาคม 2564
  2 กุมภาพันธ์ 2564  3 มีนาคม 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  เบอร์โทรติดต่อ : 04 251 1117-17

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เบอร์โทรติดต่อ : 04 251 3334-15

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด เบอร์โทรติดต่อ : 04 251 1117-12

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า เบอร์โทรติดต่อ : 04 251 3887/04 251 1117-14

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เบอร์โทรติดต่อ : 04 251 1117-11


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดัชนีราคาและภาวะเงินเฟ้อจังหวัดนครพนม

ดัชนีราคาและภาวะเงินเฟ้อจังหวัดนครพนม

 
ดัชนีราคาและภาวะเงินเฟ้อจังหวัดนครพนม ประจำปี 2561

1.มกราคม 2561      2.กุมภาพันธ์ 2561     3.มีนาคม 2561      4.เมษายน 2561      5.พฤษภาคม 2561      6.มิถุนายน 2561

7.กรกฎาคม 2561    8.สิงหาคม 2561       9.กันยายน 2561   10.ตุลาคม 2561     11.พฤศจิกายน 2561    12.ธันวาคม 2561

ดัชนีราคาและภาวะเงินเฟ้อจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562

1.มกราคม 2562      2.กุมภาพันธ์ 2562     3.มีนาคม 2562      4.เมษายน 2562      5.พฤษภาคม 2562      6.มิถุนายน 2562

7.กรกฎาคม 2562    8.สิงหาคม 2562       9.กันยายน 2562   10.ตุลาคม 2562     11.พฤศจิกายน 2562    12.ธันวาคม 2562
 

ดัชนีราคาและภาวะเงินเฟ้อจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562

1.มกราคม 2563      2.กุมภาพันธ์ 2563     3.มีนาคม 2563      4.เมษายน 2563     5.พฤษภาคม 2563       6.มิถุนายน 2563   
7.กรกฎาคม 2563    8.สิงหาคม 2563        9.กันยายน 2563    10.ตุลาคม 2563     11.พฤศจิกายน 2563    12.ธันวาม 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม