• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม

Office of Provincial Commercial Affairs Nakhonphanom

พาณิชย์จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร

23 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ พาณิชย์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางสาวธนิตา อาจชารี หัวหน้ากลุ่มกํากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาโครงสร้างราคา การตรวจสอบการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็น รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาและภาพรวมการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งติดตามการเตรียมความพร้อมกรณีจะมีการนำผ่านน้ำมันปาล์มจากสหพันธรัฐมาเลเซียไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ประธานคณะอนุกรรมาธิการและเลขานุการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์