• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม

Office of Provincial Commercial Affairs Nakhonphanom

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม เปิดให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในวันหยุดราชการ

23 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ พาณิชย์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางสาวสาวิตรี โยลัย และนางสาวรัตนา เพ็งชัย เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม ให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ในวันหยุดราชการ วันที่ 21 - 22 พฤษภคม 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการส่งออกเนื่องจากเป็นห้วงเวลาที่ผลไม้ออกสู่ท้องตลาดเป็นจำนวนมากและผู้ส่งออกจำเป็นต้องเร่งส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีน เวียดนาม
สำนักงานฯ ได้มีการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทั้งสิ้น จำนวน 522 ฉบับ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์