• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม

Office of Provincial Commercial Affairs Nakhonphanom

ประชาสัมพันธ์การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2565

https://www.etda.or.th/th/Microsite/IUB65.aspx 23 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
แบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2565
https://customervoice.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pDQnmfrfwE-2dWbs_jr-DOUiG43He1JFhJA2h4Q5hCBUN0NWOFc1SU9SRzZHN0ZUVFpNREVRQkhZRi4u

เอกสารเผยแพร่ สพธอ.
https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/documents-for-download.aspx

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์