• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม

Office of Provincial Commercial Affairs Nakhonphanom

พาณิชย์จังหวัดนครพนม หารือผู้ส่งออก โค-กระบือ มีชีวิต "เตรียมการส่งเสริม เชื่อมโยงตลาดต่างประเทศกับผู้ผลิตในจังหวัด"

23 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
    วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ พาณิชย์จังหวัดนครพนม ได้เชิญบริษัท เขียวขำ เทรดดิ้ง 2019 จำกัด และ บริษัท เอส.เค.999 (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ส่งออกโค-กระบีอ มีชีวิตรายใหญ่ของประเทศที่ส่งออกไป เวียดนามและจีน (ตอนใต้) เพื่อเตรียมการส่งเสริมและเชื่อมโยงกับผู้ผลิตในจังหวัดนครพนม

    ทั้งนี้ 2 บริษัทดังกล่าว ยังไม่เคยส่งออกโค กระบือ ที่มีการเลี้ยงในจังหวัดนครพนมแต่อย่างใดในเบื้องต้น สำนักงานฯ กับบริษัท มีแผนการลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เพื่อพบกับเกษตรกรของจังหวัดนครพนมที่มีศักยภาพเพื่อให้ความรู้ถึงความต้องการของผู้นำเข้าในต่างประเทศในด้านขนาด ราคา สายพันธุ์ และคุณภาพของเนื้อโค กระบือ อันจะทำให้เกิดการผลิตที่ตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ (เวียดนามและจีนตอนใต้) ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์