Header Image
พาณิชย์จังหวัดนครพนม เข้าร่วมฟังการแถลงข่าวภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย และการค้าชายแดนและการค้าผ่านชายแดน ประจำเดือน สิงหาคม 2566
watermark

   วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางจุฑารัตน์ ศรีโมรา พาณิชย์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายธิติศักดิ์ ผาสุขนิตย์ชญากุล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมฟังการแถลงข่าวภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยและการค้าชายแดนและการค้าผ่านชายแดน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom โดยมีนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 41,280