Header Image
โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
watermark

 

โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 

นายมานะ พยายาม

นายวันชัย จันทรพร
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

 

นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล

นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (๑)

 

นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล

นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (๒)

 

นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา

นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (๓)

 

นายชูใจ พยายาม

นางจุฑารัตน์ ศรีโมรา
พาณิชย์จังหวัดนครพนม

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 41,260