Header Image
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง กิจกรรมที่ ๓.๘ จัดอบรมและส่งเสริมการตลาดในประเทศและต่างประเทศ จำนวน ๓ ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
watermark


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 41,254