Header Image
พาณิชย์จังหวัดนครพนม ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ครั้งที่ 5
watermark

   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางจุฑารัตน์ ศรีโมรา พาณิชย์จังหวัดนครพนม มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ
"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม" ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567 ครั้งที่ 5/2567 และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว จังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนบ้านบ้านท่าบ่อ (บ่อศรีรัตน์อำนวย) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
   โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนมได้เปิดหน่วยบริการรับสมัครร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเปิดจุดบริการรับเรื่องร้องเรียนเรื่องราคาสินค้าและบริการ
   พร้อมทั้งนี้ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายที่ประสบความเดือดร้อน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567 โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 41,260