Header Image
พาณิชย์จังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตรวจกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้า ประเภทชุดสังฑทาน ชุดไทยธรรม ช่วงใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา
watermark

   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางจุฑารัตน์ ศรีโมรา พาณิชย์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางกรรณชนันจ์  คชสีห์ หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ตรวจกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรมหรือเครื่องสังฆภัณฑ์ จตุปัจจัยที่ใช้ในพิธีตามศาสนา เนื่องจากอยู่ในช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันมาฆบูชา เพื่อเป็นการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการค้าที่จำหน่ายสินค้าเครื่องสังฆภัณฑ์ ปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้า
   ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการได้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้า พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาดน้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ วันหมดอายุ และราคาสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทาน หรือสินค้าเครื่องสังฆภัณฑ์ จตุปัจจัย รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุและวัสดุตกแต่ง ครบถ้วนชัดเจน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 65 พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 41,244