Header Image
พาณิชย์จังหวัดนครพนม เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 2/2567
watermark

   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นางจุฑารัตน์ ศรีโมรา พาณิชย์จังหวัดนครพนม เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินการในรอบเดือนที่ผ่านมา และแจ้งนโยบายเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน
   นอกจากนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม ยังได้รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม และภาวะเงินเฟ้อของจังหวัดนครพนม ในเดือนมกราคม 2567 และภาวะราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญในจังหวัดนครพนม ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 41,230