Header Image
พาณิชย์จังหวัดนครพนม ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
watermark

   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.15 น. นางจุฑารัตน์  ศรีโมรา พาณิชย์จังหวัดนครพนม ได้ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์ชั้น 3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน
   นอกจากนี้พาณิชย์จังหวัดฯ ได้มอบเกียรติบัตร "คนดีพาณิชย์เมืองนครพนม" ให้กับนางสาวอัจฉรียา ไชยนิล นักวิชการพาณิชย์ปฏิบัติการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ทำความดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 41,267