Header Image
พาณิชย์จังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จังหวัดนครพนม ประจำปี 2566
watermark

   วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นางจุฑารัตน์ ศรีโมรา พาณิชย์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” (Unite for the Prevention of Violence against Women and Children) การติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว (WHITE RIBBON) อันเป็นสัญลักษณ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว "ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง" ให้หัวหน้าส่วนราชการ ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 และ ESS HELP ME ปักหมุด หยุดเหตุ บริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม โดยมีนางสาวอาภา รัตนพิทักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ พร้อมทั้งตัดริบบิ้นปล่อยขบวนเดินรณรงค์ฯ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ อาสารักษาดินแดน นักเรียน/นักศึกษา สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม หน่วยงาน ONE HOME รวมจำนวน 150 คน ร่วมเดินรณรงค์ฯ จากศาลากลางจังวัดนครพนม โดยมีรถเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ไปตลอดเส้นทางถึงหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ ร้านค้า ประชาชนทั่วไป ในบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อสร้างกระแสสังคมตระหนักถึงปัญหาความรุนในครอบครัว และช่องทางการแจ้งเหตุ

ลิ้งอัลบั้มภาพกิจกรรม https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02SwQv3bBxkLmQnJdzZq9U1KLqE2pr5pVR5Y3CxC1g9aTEFvJ11rasWgUvKB3imdwul&id=100066925148980&mibextid=Nif5oz


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 41,244