Header Image
พาณิชย์จังหวัดนครพนม ร่วมระกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม
watermark

   วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. นางจุฑารัตน์  ศรีโมรา พาณิชย์จังหวัดนครพนม ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในกิจกรรมฯ โดยดำเนินกิจกรรมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ฝ่าพระบาททรงมีพระวิริยะอุตสาหะ และพระปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระกรณียกิจ ด้วยพระหทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่อานาประชาราษฎร์ ซึ่งล้วนเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ณ ศาลาน้อมรำลึก วัดศรีเทพประดิษฐาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 41,223