Header Image
พาณิชย์จังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
watermark

   วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 16.45 น. นางจุฑารัตน์  ศรีโมรา พาณิชย์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางกรรณชนันจ์ คชสีห์ หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) โดยมี นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ร่วมดำเนินกิจกรรม Exercise เผาผลาญพลังงานกัน เป็นการเสริมสร้างนิสัยรักการออกกำลังกาย กระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกคนได้ใส่ใจในสุขภาพ หันมาทำให้ร่างกายมีความแข็งแรง เพื่อเป็นต้นแบบให้กับประชาชนได้นำไปทำตาม ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของทุกคน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 41,230